Tellimistingimused

Tingimuste ulatus ja kehtivus

 1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad Tenux OÜ (edaspidi Tenux), registrikood 12233502, juriidiline aadress Pärnu mnt 105, Tallinn internetipoes (www.tenux.ee; www.tenux.lv; www.tenux.eu; www.livolo.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.
 2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Tenux hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Lepingu jõustumine

 1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist Tenux’i poolt.

Kauba ja teenuste hinnad

 1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Tenux jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega.
 3. Tellimisel kaupade kohta täpne kauba hind võib muutuda ning hinna täpsustamiseks palume ühendust võtta e-maili teel. Vastav tellimus korrigeeritakse ning kinnitus saadetakse tellijale esimesel võimalusel.

Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

 1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:
  • Kaup saadetakse SmartPostiga või Omnivaga Kliendi poolt valitud pakiterminali.

Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

Kauba saadavus

 1. Kaup on Eesti laos kohe olemas ning väljastus toimub hiljemalt järgmisel tööpäeval peale tasumist.  Juhul kui kaup on laost otsas, on toote infos see märgitud. Andmeid koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest ebatäpsustest andmebaasi ja tegeliku laoseisu vahel ei saa Tenux garanteerida kauba saadavust. Taoliste olukordade ilmnemisel teavitab Tenux koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Tenux’i võimalustele.

Kliendi õigus tellimusest taganeda

 1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile. Taganemisõigus ei kohaldu kui ostjaks on juriidiline isik. 
 1. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Tenux meiliaadressil ja tagastama tellitud kauba. Kauba tagastuse kulud kannab ostja, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on toote mittevastavus või defektne toode.
 1. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringutega ning originaalpakendis.
 1. Elektroonikakomponentide tagastamine on võimalik ainult juhul, kui pakend on avamata.
 2. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.
 3. Tenux tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kuid mitte varem kui kaup on tagastatud).
 1. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

Tenux õigus lepingust taganeda

 1. Tenux’il on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui Tenux’il vastava kauba varud on ammendunud.
 1. Tellitud kaupa hoiab Tenux Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus ja hoiukulud.

Garantiitingimused

 1. Tenux annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel.
 1. Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.
 2. Garantii alla ei kuulu:
  • toote kasutamisel tekkinud häired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest;
  • toote kasutamisel tekkinud häired, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust
  • vigastamisest kasutaja poolt
  • toote kasutamisel tekkinud häired, mis on tingitud äikesest või mõnest muust
  • loodusnähtusest (force majeure);
  • toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;
  • toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne poolt;
  • toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud
  • mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
  • tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
  • kahjudele, mis on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil;

Omandireservatsioon

 1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Tenux’i omand.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

 1. Tenux ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Tellijale toimetamiseks. Tenux’il on õigus kasutada Kliendi kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

 1. Tenux’il on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.
 2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.
 1. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

Lõppsätted

 1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.